Författare: Karin Holmqvist

Välkommen till Årsmöte och Seminarium om Yttrandefrihet!

Pressfrihetens Dag 2023 – Ska allt vara tillåtet?

Fira Pressfrihetens Dag – 30 år i år – med oss. Kom, lyssna och tyck till om Var går satirens gränser? och Är det rätt att häda?

Efter seminariet hålls Årsmöte i Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts minne. Alla hälsas varmt välkomna, nya och gamla medlemmar och de som vill veta mer.

Ingen föranmälan behövs, varken till seminariet eller till årsmötet, men kom i tid för att säkra din plats.

När och var:
Onsdag 3 maj, klockan 15:00 – ca 17 i Linnésalen, Mediehuset, JMG, Göteborgs universitet – Seminariegatan 1b, Göteborg

PROGRAM

15:00 Om Pressfrihetens Dag 2023
Publiken hälsas välkommen av moderatorerna Kristian Wedel, journalist på GP, och styrelseledamot i Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne, och Monica Löfgren Nilsson, prefekt, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet.

15:05 Yttrandefriheten i världen
Britt-Marie Mattsson, journalist på Göteborgs-Posten och författare, ger ett internationellt perspektiv på grunden för demokratin.

15:15 Ska det vara tillåtet att häda?
När yttrandefriheten krockar med religiösa värderingar.
Header Abbas, Muslimska samverkansgruppen, diskuterar med Britt Börjesson, universitetsadjunkt, JMG, om var gränsen går.
Vad anser du? Publiken tycker till!

15:45 Varför satir?
Professor Orla Vigsö, JMG, ger ett historiskt perspektiv.

15:55 Var går satirens gränser?
Får man driva med vad som helst så länge det är ”roligt”?
Diskussion mellan Messiah Hallberg, programledare för Svenska Nyheter, och Johan Wanloo, serietecknare.
Vad anser du? Publiken tycker till!

16:25 Avslutning
Information om Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne, JMG och Gaudium.

Efter seminariet hålls årsmöte i Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne dit alla hälsas välkomna, såväl nya som gamla medlemmar och de som vill veta mer.

UPPSATSER BELÖNAS

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne utlyser tre stipendier på vardera 5000:- till uppsatsskrivare på C/D-nivå som bidragit till kunskap inom de områden i
Segerstedts anda som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet, civilkurage.

Uppsatserna som kan komma ifråga för stipendiet kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden. Stiftelsen har till ändamål att främja flervetenskaplig forskning inom ovanstående kunskapsområden och har i detta syfte bland annat inrättat en gästprofessur vid Göteborgs universitet, arrangerar en årlig offentlig föreläsning, delar ut en Frihetspenna, en Frihetston och flera skolstipendier.

De tre uppsatser som belönas skall vara skrivna under läsåret 2023-2024 och kommer att bedömas av en jury bestående av universitetslektor em. Ulla Berglindh, universitetslektor Urban Strandberg, professor em. Hain Rebas och jur.kand. Lave Beck-Friis och sänds senast den 1/9 2024 till Ulla.Berglindh@ped.gu.se som maildokument, tillsammans med en egen motivering om uppsatsens segerstedtsrelevans.

Stipendierna kommer att utdelas i samband med ceremonin för årets Frihetspenna under hösten 2024.

Inga-Britt Ahlenius om yttrandefriheten i Sverige

Hur står det till med yttrandefriheten i Torgny Segerstedts Sverige idag? Inga-Britt Ahlenius gav svar och exempel på bristande demokrati och tystnadskulturer när hon mötte publiken vid den 26:e Torgny Segerstedtföreläsningen 22 mars 2023

Torgny Segerstedtsalen i Göteborgs Universitets huvudbyggnad vid Vasaplatsen i Göteborg var mer än fullsatt när Inga-Britt Ahlenius tillsammans med Torgny Segerstedtstiftelsens ordförande Anna Skarhed tog plats på scenen för att tillsammans med publiken bena i frågan om hur det egentligen är med yttrandefrihet och demokrati i dagens Sverige. Inga- Britt Ahlenius har en gedigen och lång erfarenhet från ledande positioner inom svensk statlig förvaltning, bl a som generaldirektör för Riksrevisionsverket. Hon har också haft ledande uppdrag på internationell nivå, i Europa och i FN. Idag är hon bl a kolumnist i Svenska Dagbladet och medverkar regelbundet i mediehuset Kvartals veckopanel.

Här kan du i efterhand ta del av Inga-Britts skarpa analys av hur yttrandefrihet och offentlighetsprincip tillämpas i samhället idag, och hennes exempel på rådande tystnadskultur, bl a i Göteborg.

Mot slutet dras också publiken in i samtalet genom frågor på temat öppenhet, demokrati och yttrandefrihet

Yttrandefriheten i Segerstedts Sverige

Hur är det med yttrandefriheten i Torgny Segerstedts Sverige? Det är Inga-Britt Ahlenius som ställer frågan, och den kommer hon som årets Segerstedtföreläsare onsdagen den 22 mars klockan 18 att diskutera med sin publik i Torgny Segerstedtsalen i Göteborgs universitets huvudbyggnad i Vasaparken i Göteborg. Det går även att titta nu i efterhand här ovan.

Inga-Britt Ahlenius, känd för sitt civilkurage, sin integritet och sina svidande vidräkningar med maktmissbruk och tystnadskultur, är en debattör med lång meritlista. Hon har varit budgetchef på Finansdepartementet, generaldirektör för Riksrevisionsverket, ledamot av den utredning som i slutet av 1990-talet avslöjade nepotism och korruption i Europeiska kommissionen och undergeneralsekreterare i FN:s internrevision (OIOS). I dag är hon bland annat kolumnist i Svenska Dagbladet och medlem av nättidskriften Kvartals veckopanel.

Inga-Britt Ahlenius blir den tjugosjätte Segerstedtföreläsaren.

För mer information – kontakta Anna Skarhed (0702 40 19 26) eller Ulla Berglindh (0705 69 00 77).

Föreläsningen kommer även att direktsändas här på hemsidan www.torgnysegerstedt.se
och kommer i efterhand att läggas upp på stiftelsens youtubekanal:  youtube.com/@stiftelsentorgnysegerstedt1545