Friheten stod, som sig bör, i centrum när dramatikern och kulturskribenten Stina Oscarson tilldelades 2021 års Frihetspenna av Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne den 26 oktober.

I sitt distinkta och tänkvärda tacktal strök Stina Oscarson under att det är ”det enskilda moraliska ställningstagandet som garanterar frihet”. Vi har alla ett individuellt ansvar att utöva frihet, i ord och i samtal, till vilka alla ska ha en tillgång.

Stina Oscarsons tacktal avslutade ceremonin i Torgny Segerstedt-salen i Göteborgs universitets huvudbyggnad. Kvällen inleddes av stiftelsens ordförande Anna Skarhed, som speciellt välkomnade tre i publiken som var med när stiftelsen bildades för 25 år sedan: Monica Påhlsson, Mikael Romanus och Maj-Britt Anckar. Anna Skarhed slog också fast att stiftelsens arbete är lika viktigt idag som då. Kampen mot irrläror, våld och anti-demokratiska krafter är inte vunnen.

Därefter tog stiftelsens vice ordförande Ulla Berglindh över och presenterade årets tre uppsatsstipendiater:

Amanda Håland, Statsvetenskap, Uppsala Universitet: ”Protests as a Building Block to Deliberative Democracy. A Quantitative Study of the Relationship Between Protests and Deliberative Democracy.”

Fanny Sandqvist Johansson, Global studies, Göteborgs Universitet: ”Främmande arter – människor eller växter. En idéanalytisk studie kring Nordiska motståndsrörelsens miljöpolitik.”

Max Waleij, Kultur och samhälle Linköpings Universitet: Svenskhet producerad genom utvisningar – en tvärvetenskaplig studie om identitetskonstruktioner i media.”

De tre stipendiaterna gav genom korta anföranden tydliga och klara bilder av sina alster och Anna Skarhed kunde konstatera att de alla tre hade tagit sig an ämnen som låg helt i linje med Torgny Segerstedts anda.

Därefter uppmärksammades Frihetstonen, det pris som stiftelsen delar ut för att uppmärksamma musikens roll i alla former av frihetskamp. Ett motto för priset är hämtat från nobelpristagaren Elie Wiesel: ”När musiken tystnar dör friheten”.

Årets pristagare är Dream Orchestra och dess ledare Ron Davis Alvarez. Dream Orchestra är en orkester för alla, men i synnerhet för dem som behöver den mest. Många av musikerna är nyanlända som här hittar ett nytt sammanhang. Priset delades ut vid en konsert med orkestern den 23 oktober. I Torgny Segerstedt-salen visades en starkt berörande film om orkestern och Ron Davis Alvarez arbete med den.

Anna Skarhed presenterade sedan årets mottagare av Frihetspennan, Stina Oscarson, som var med via länk, bild och ljud, från Stockholm. Anna Skarhed pekade på hur Stina Oscarson använder ord och samtal för att söka svar på svåra frågor och hur hon har visat ”det personliga mötets omätbara betydelse.”

Stina Oscarson avslutade sedan kvällen med sitt tacktal, i vilket hon fördjupade och problematiserade frihetsbegreppet på ett sätt som kommer att leva kvar länge hos den som lyssnade.

Läs Stina Oscarsons tacktal här.

 

Text: Stefan Eklund

Bild: Maria Steén