.

Frihetspennan

Läs mer

Frihetstonen

Läs mer

Professuren

Läs mer

Stipendier

Läs mer

Välkommen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Den som inte tar några risker, förlorar alla chanser. Torgny Segerstedt (1876-1945) levde hela sitt liv i den andan och blev Sveriges mest kända och stridbara antinazist.

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne bildades 1996 för att påminna om hans gärning och arbeta i hans anda för att främja demokrati och yttrandefrihet. Bland annat delar Stiftelsen ut priserna Frihetspennan och Frihetstonen, där det första går till en framstående publicist medan det andra uppmärksammar musikens roll i kampen för frihet. Stiftelsen finansierar också en professur i Torgny Segerstedts namn vid Göteborgs universitet, ger ut en årlig skrift och ordnar en rad andra aktiviteter.

Den som vill stödja Stiftelsens arbete är välkommen som medlem i Vänföreningen.

Aktuellt:

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne har fått nya ledamöter. Det är tidningen Faktums chefredaktör Sarah Britz och Västra Götalands läns förre landshövding Lars Bäckström som tar plats i styrelsen. Inte minst…
Spelar orden någon roll? När Gellert Tamas tog emot Frihetspennan gick den frågan som en röd tråd genom hans föreläsning. Och svaret? Det finns i hans böcker. Varje år delar…
Hur allvarliga är hoten mot demokratin? Det var temat för årets Segerstedtseminarium, som bland annat kom att handla om korruption, näthat, kränkthet, självcensur och övernitiska pressekreterare. Vartannat år möts norska…

Vem var Torgny Segerstedt?

Torgny Segerstedt var huvudredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfarts-tidning från 1917 och fram till sin död 1945. Tidigare än de flesta förstod han faran med den framväxande nazismen i Tyskland. Han fortsatte att publicera vass kritik av Hitler-Tyskland även när andra tidningar tystnade och han argumenterade vältaligt för vikten av yttrandefrihet.

Torgny Segerstedt fick betala ett högt personligt pris för denna sin integritet och intellektuella självständighet – men efter sin död har han blivit en viktig förebild för nya generationer.

Läs mer