STIFTELSEN TORGNY SEGERSTEDTS MINNE

Välkommen till Stiftelsen!

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne arbetar för att främja tvärvetenskaplig forskning med syfte att stärka grundläggande demokratiska värden såsom tankefrihet, åsiktsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet.

Stiftelsens strävan är att därigenom motverka sådana strömningar som undergräver dessa demokratiska värden och som bland annat kommer till uttryck i förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism. Ett betydelsefullt medel för Stiftelsens ändamål är den gästprofessur som till minne av Torgny Segerstedt år 2003 inrättades vid Göteborgs universitet.


Torgny Segerstedt - slagkraftig  liberal skribent


Torgny Segerstedt med en av sina stora hundar
Torgny Segerstedt gjorde sig tidigt känd som en slagkraftig liberal skribent, särskilt i Göteborgs Handels- och sjöfartstidning (GHT).

Efter Hitlers maktövertagande i Tyskland 1933 blev GHT en kamptidning mot nazismen. Segerstedt hävdade oförtrutet att hitlerismen skulle leda till krig, vilket Tyskland skulle förlora. Striden mot nazismen gjorde honom uppmärksammad även internationellt.

"Att tvinga all världens politik och press att sysselsätta sig med den figuren, det är oförlåtligt. Herr Hitler är en förolämpning." (GHT 3.2.1933)


Läs mer om Torgny Segerstedt

. 
T Segerstedt som frimärke... ........ och som byst.


 

 
 
 
 
Sköts och vårdas av Hans Luthman
Welcome to the Torgny Segerstedt Foundation!Welcome to the Torgny Segerstedt Foundation!Welcome to the Torgny Segerstedt Foundation!Welcome to the Torgny Segerstedt Foundation!