.

Frihetspennan

Läs mer

Frihetstonen

Läs mer

Professuren

Läs mer

Stipendier

Läs mer

Välkommen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Den som inte tar några risker, förlorar alla chanser. Torgny Segerstedt (1876-1945) levde hela sitt liv i den andan och blev Sveriges mest kända och stridbara antinazist.

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne bildades 1996 för att påminna om hans gärning och arbeta i hans anda för att främja demokrati och yttrandefrihet. Bland annat delar Stiftelsen ut priserna Frihetspennan och Frihetstonen, där det första går till en framstående publicist medan det andra uppmärksammar musikens roll i kampen för frihet.

Stiftelsen finansierar också en professur i Torgny Segerstedts namn vid Göteborgs universitet, ger ut en årlig skrift och ordnar en rad andra aktiviteter.

Aktuellt:

Utrikesminister Margot Wallström var årets Torgny Segerstedt-föreläsare. I sitt anförande, som hölls på Göteborgs universitet 15 februari, lyfte hon fram Torgny Segerstedts betydelse för yttrandefriheten. – Jag är säker på…
”Kampen om ordet” var rubriken när journalisten och författaren Anders Rydell föreläste för Vänföreningen den 15 maj, i samband med föreningens årsmöte. Kulturjournalisten Anders Rydell började på allvar fundera över…
Sami Adwan är gästprofessor till Torgny Segerstedts minne 2016-2017. Han är ett känt namn inom fredsrörelsen och en föregångare när det gäller hur utbildning kan bidra till fred. I vanliga…

Vem var Torgny Segerstedt?

Torgny Segerstedt var huvudredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfarts-tidning från 1917 och fram till sin död 1945. Tidigare än de flesta förstod han faran med den framväxande nazismen i Tyskland. Han fortsatte att publicera vass kritik av Hitler-Tyskland även när andra tidningar tystnade och han argumenterade vältaligt för vikten av yttrandefrihet.

Torgny Segerstedt fick betala ett högt personligt pris för denna sin integritet och intellektuella självständighet – men efter sin död har han blivit en viktig förebild för nya generationer.

Läs mer